Małopolski Ośrodek
Ruchu Drogowego w Tarnowie
INSTYTUCJA WOJEWÓDZTWA MAŁOPOLSKIEGO
33-104 Tarnów, ul. Okrężna 2F
tel. 14-626-95-12
Egzaminator
szkolenia kwalifikacyjne
Szkolenia okresowe
szkolenia kwalifikacyjne
Operator maszyn budowlanych
szkolenia kwalifikacyjne
Kwalifikacja wstępna
szkolenia kwalifikacyjne
PUNKTY KARNE
szkolenia kwalifikacyjne
ADR
szkolenia kwalifikacyjne
Operator wózka jezdniowego
szkolenia kwalifikacyjne
Certyfikat dla przewoźników
szkolenia kwalifikacyjne
Instruktor
instruktor
KURSY I SZKOLENIA

Działalność kursową prowadzi Dział Szkolenia Ośrodka, który organizuje kursy dla:
 

 • kandydatów na egzaminatorów,
 • operatorów maszyn i urządzeń do robót zimnych, budowlanych i drogowych,
 • kierowców w zakresie szkolenia okresowego z transportu drogowego osób i rzeczy,
 • kierowców w zakresie kwalifikacji wstępnej, wstępnej przyspieszonej, wstępnej uzupełniającej, wstępnej przyspieszonej uzupełniającej z transportu drogowego osób i rzeczy,
 • kierowców przewożących materiały niebezpieczne – ADR,
 • instruktorów prowadzących zajęcia na kursach na prawo jazdy,
 • kierowców wózków jezdniowych wraz z uzyskaniem uprawnień UDT,
 • przedsiębiorców przygotowujące do egzaminu na certyfikat kompetencji zawodowych w transporcie osób lub rzeczy oraz seminaria dla osób posiadających certyfikat podnoszące kompetencje,
 • kierowców naruszających przepisy ruchu drogowego, za które przypisano im punkty karne (ukończenie kursu powoduje wykreślenie 6 punktów),
 • żurawi przenośnych i operatorów suwnic,
 • pracowników wszystkich branż i zawodów – instruktaże BHP i kursy okresowe.

   

Dział Szkolenia posiada akredytację wydaną przez Małopolskiego Kuratora Oświaty w zakresie kursów:

 • instruktor prowadzący zajęcia na kursach na prawo jazdy
 • kierowcy wózków jezdniowych
 • kierowcy przewożący towary niebezpieczne – ADR
 • operatorzy żurawi
 • operatorzy suwnic
 • kandydaci na egzaminatorów
 • przygotowawcze do egzaminu na certyfikat kompetencji zawodowych w transporcie
 
 
KONTO BANKOWE:
(dla wpłat za kursy i szkolenia organizowane przez Ośrodek Szkolenia MORD Tarnów)
 
ING Bank Śląski Spółka Akcyjna  z siedzibą w Katowicach
PL 08 1050 1722 1000 0090 3060 7940