Małopolski Ośrodek
Ruchu Drogowego w Tarnowie
INSTYTUCJA WOJEWÓDZTWA MAŁOPOLSKIEGO
33-104 Tarnów, ul. Okrężna 2F
tel. 14-626-95-12
Egzaminator
szkolenia kwalifikacyjne
Szkolenia okresowe
szkolenia kwalifikacyjne
Operator maszyn budowlanych
szkolenia kwalifikacyjne
Kwalifikacja wstępna
szkolenia kwalifikacyjne
PUNKTY KARNE
szkolenia kwalifikacyjne
ADR
szkolenia kwalifikacyjne
Operator wózka jezdniowego
szkolenia kwalifikacyjne
Certyfikat dla przewoźników
szkolenia kwalifikacyjne
Instruktor
instruktor